Rozšíření sítě FenixNet v Polance nad Odrou!

Horní Polanka Polanka Janová

S účinností od 14.11.2017 se síť FenixNet rozrůstá o nové dva přístupové body v obci Polanka nad Odrou. Jedná se o převedení  dvou přístupových bodů z původní sítě GC-net, která byla předchůdcem sítě FenixNet (více viz. historie a vznik >zde<). Uvedeného dne se tyto dva přístupové body začlení do infrastruktury sítě FenixNet.

Veškeří účastníci, kteří na těchto přístupových bodech jsou připojení, budou moci nově využívat služeb sítě FenixNet, včetně i všech výhod, které z toho plynou, což je např. velice oblíbený přístup ke službě IPTV - Sledovanitv.cz s téměř 60 programy. Zpřístupnění této služby je rovněž i pro tyto účastníky v ceně služby jejich Internetového tarifu, čili bez dalšího zpoplatnění nad rámec tarifu.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo komplikací se na mne neváhejte obrátit.

      Martin Jurečka
      tel. 737 77 54 73
Provozovatel sítě FenixNet

Nové tarify na optice

S platností od 27.5.2017 dochází k navýšení nejpoužívanějšího optického tarifu Optika1, a to nově na dvojnásobnou rychlost stahování - 100Mbps. Cena zůstává i nadále totožná. Touto změnou dochází zároveň k přejmenování původních optických tarifů a vytvořením nového rychlejšího tarifu. Aktuální skladba optických tarifu je:

Centum - 100/50Mbps za 250,- Kč/měsíc
Quarta - 250/50Mbps za 350,- Kč/měsíc

a pak zvýhodněný tarif pro seniory:

Senior - 50/50Mbps za 200,- Kč/měsíc

Zde uvedené tarify jsou dostupné účastníkům připojeným k síti FenixNet prostřednictvím optického vlákna v Ostravě-Porubě

Připojení pomocí optiky

Dnes, 25.3.2017 došlo k připojení sítě FenixNet pomocí optického kabelu vedoucí přímo do sítě UPC Bussines.

Navýšení provozních nákladů sítě

Vážení účastníci,

určitě jste historicky zaznamenali různý vývoj (funkčnost a omezení) u služby sledovanitv.cz, co do počtu kanálů nebo možností pohybu v čase u některých stanic, který v základu již není dostupný u skupiny CET21 (NOVA) a Prima. Od ledna 2017 u užívání služby došlo k dalšímu nárůstu nákladů, a to z důvodu navýšení poplatků ochráncům autorských práv (jen za tyto poplatky se za každého uživatele služby sledovanitv.cz hradí 14,66 Kč/měsíc, nemluvě o ceně za službu jako takovou). I nadále však zůstává IPTV služba sledovanitv.cz všem účastníkům sítě FenixNet v ceně jejich připojení k internetu, protože jak zde již bylo dříve uvedeno, službu IPTV považuji za základ a samozřejmost každého internetového připojení, proto se i nadále snažím náklady této služby nepřenášet na Vás, účastníky. Na základě velké obliby této služby mezi vámi, věřím, že má tato služba pro Vás účastníky význam a přínos.

Určitě už delší dobu slýcháte, že celosvětově (myšleno ve vyspělých regionech Země), již před nějakým časem (v roce 2012) došly veřejné IP adresy. Z tohoto důvodu nenechalo na sebe dlouho čekat, a z veřejných IP adres se stala bohužel komodita a jak je u každé komodity obvyklé, je zpoplatněna. V současné době proto i poskytovatel internetových služeb, jako je síť FenixNet, za další nové příděly veřejných IP adres je nucen platit. Z tohoto důvodu s platností od 22.2.2017 jsou nově přidělené veřejné IP adresy pro nové zájemce zpoplatněny částkou 40,- Kč/měsíc/ks bez DPH (s 21% DPH se jedná o částku 48,40 Kč/ks/měsíc). Veřejná IP adresa není nutnost a většina účastníků si vystačí i s běžnou lokální neveřejnou IP adresou (která je navíc bezpečnější). Internetové služby typu www stránky, email, Skype, FTP, aktualizace atd., ke své funkčnosti veřejné IP adresy nepotřebují, proto se tímto pro většinu uživatelů nic nemění. Stejně tak ani zpětně nedochází ke zpoplatnění veřejných IP adres těm, kterým již byly přiděleny.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností, neváhejte se na mne obrátit, rád zodpovím každý dotaz týkající se provozu a připojení k síti FenixNet.

Váš poskytovatel služeb

Martin Jurečka