Registrace k platbě DPH

S platností od 1.3.2016 se provozovatel sítě FenixNet stává plátcem DPH. Výše účtované DPH pro služby, dle zákona činní, 21%.

Veškerým účastníkům, kteří připojení využívají v domácnosti (nefiremní), aby nedošlo ke zdražení služeb, je proto cena připojení ponížena o výši DPH. Jejich cena se proto po přičtení 21% DPH nemění. Veškeří účastníci využívající připojení k nepodnikatelským účelům, proto budou i nadále platit stále totožnou částku jako doposud.

Firemní zákazníci, kteří mají evidované připojení na IČ, kterých se navýšení ceny připojení o výši DPH týká, budou jednotlivě obeslání s informací o změně platby.