Jedná se o dostatečně velkou krytou halu s umělým trávníkem k nácviku agilit překážek, poslušnosti a dalšího potřebného, kde je možno cvičit i pozdě večer díky osvětlení.

V hale je zakázáno se pohybovat v obuvi se špunty, aby nedošlo k poškození umělého trávníků. Před tréningem je nutné dostatečně vyvenčit své psí svěřence, protože přímo v okolí haly nejsou prostory k tomu určené.

>>Rezervace a více zde<<