Služby výcviku, které nabízíme, se dají pro přehled rozdělit do pěti oblastí:


Týmem při výcviku se rozumí spojení psovoda a psa, kteří dohromady tvoří jeden tým. V případě, že má psovod více psů, tak tým s ním tvoří každý jeho pes zvlášť. Z důvodu maximálního věnování se potřebám nácviku je počet týmů při výcviku omezen, aby se bylo možno každému věnovat, v případě potřeby, co nejvíce individuálně.

Výcvik pejsků je realizován především pozitivní metodou motivováním (pamlsky, hrou) bez nátlaku nebo represe na ně, čímž je docíleno jejich aktivního přístupu a radostného provádění požadovaného již od útlého věku, a zároveň je tímto i docíleno, že pejsci tuto aktivitu pak u svých majtelů sami vyhledávají a těší se na ni.


V případě, že máte zájem se zúčastnit s námi zde uvedených kynologických aktivit, a nebo máte k uvedenému jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.


Pro účast na trénincích je nutné se na ně přihlásit prostřednictvím registračního portálu dogres na adrese zivotsepsem.dogres.cz a pak v sekci "Treninky" si vybrat požadované. Pokud ještě nemáte na portálu dogres regitstraci, stačí o ní v portálu požádat "+Zažádat o členství" a následně vyčkat na schválení. Pro dokončení registrace účasti na tréninku v portálu dogres je nutno mít potřebný kredit, který Vám je přidělován na základě Vaši úhrady. Úhradu lze provést na číslo účtu: xxxx-xxxxxxxx/xxxx s v.s. Vašeho telefonního čísla a v poznámce s uvedením Vašeho jména a jména Vašeho pejska.

>>Rezervace a více zde<<