FenixNet na Firmy.cz

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že zde na webu uváděné dokumenty a materiály jsou pro nás jako poskytovatele v souladu s §63 Zákona 127/2005 Sb. závazné, a výslovně Vás upozorňujeme, že tyto dokument a materiály je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě. Tyto práva jsou závazná i pro účastníky, kteří jsou mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, pokud tuto skutečnost doložili. Pokud tyto skutečnosti nedoložili, má se za to, že se takového práva zříkají.

Dokumenty ke stažení: