gts                  ce-colo

Dne 1.8.2013 došlo k podstatné změně v síti FenixNet, která znamenala pro síť další milník ve zkvalitnění poskytovaných služeb. Došlo ke změně hlavního dodavatele konektivity do sítě Internet, a to z původního dodavatele konektivity od společnosti Miramo s.r.o., nově na přímé napojení na konektivitu v datacentru Ce-Colo (dříve Sitel) v Praze. Datová trasa z Prahy do Ostravy je realizována společností GTS Czech, a to pomocí zálohované trasy v rámci celorepublikové sítě GTS Czech. Poslední "míle" v rámci Ostravy do sítě GTS je realizována pomocí rádiového spoje NEC Pasolink provozovaném v pásmu 38GHz s maximální přenosovou kapacitou 800Mbps. Trasa z Ostravy do Petřvaldu je pak realizována opět pomocí licenovaného spoje v 11GHz pásmu, a to Summit SDV11 s maximální kapacitou 350Mbps. Tímto si dovolíme tvrdit, že do Petřvaldu nemá zde žádný jiný poskytovatel k dispozici větší kapacitu, a to ani při přepočtu na počet účastníků. Díky použité technologii a dostupné kapacitě neuplatňujeme u účastníků agregaci (sdílení).
Přechodem na "vlastní" konektivitu do datacentra v Praze se i nadále zachovalo napojení do sítě společnosti Miramo s.r.o., které nyní slouží jednak jako záložní připojení, a jednak jako přímý peering do této sítě. 

cisco

Na páteřních trasách a hlavních distribučních bodech používáme pouze "plnohodnotné" switche Cisco řady 2960 (řadu SG u nás nikde nenajdete) z řady přístupových L2 switchů, což je zárukou vysoké dostupnosti služeb.


Od prosince 2013 byla v síti FenixNet nasazena nová, do jisté míry převratná služba, sledovanitv.cz, která byla od samého počátku zpřístupněna veškerým účastníkům bezplatně. Služba tímto umožnila veškerým účastníkům možnost sledovat televizní vysílání na svém počítači, notebooku či tabletu nebo STB (set-top box) s řadou nadstandardních funkcí, jako je pauza, zpětné sledování, videorekordér a další. Služba byla v síti implementována takovým způsobem, aby užívání této služby neovlivnilo datové přenosy (tarify) účastníků, jinak řečeno, pokud účastník využívá tuto službu, neomezuje si sní rychlost internetu. Od února 2014 byla služba veškerým účastníkům zpřístupněna v rozšířené verzi, a to stále zdarma ke všem dostupným tarifům sítě.

Provozovatelem služby je společnost sledovanitv.cz, s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 01607910.


Od ledna 2014 jsme získali první povolení k instalaci centrálních kabelových rozvodů v Ostrave-Porubě na Hlavní třídě 1063, a to díky nabídce kvalitních služeb, velmi příznivým cenovým podmínkám a jasně formulovaným pravidlům připojení. Tímto se stalo, že velká část účastníků velkého konkurenčního poskytovatele, který poskytuje své služby v daném domě již řadu let, přešlo s připojení k naši síti.


1.3.2016 jsme se stali plátci DPH. I přes nutnost hradit DPH u služeb ve výši 21%, jsme ceny všem domácnostem za připojení a naše služby ponechali beze změny. Celou výši DPH jsme vzali na sebe!


 

 

25.3.2017 došlo k přepojení sítě Fenixnet do sítě Internetu z původního licencovaného rádiového napojení prostřednictvím sítě GTS (později T-Mobile), nově na optickou linku UPC Bussines (dnes již Vodafone) o kapacitě 1Gbps. Přístup do sítě Internet zůstává i nadále prostřednictvím datového centra Ce-Colo.


2.12.2019 nasazen nově informační systém cfcontrol. Systém umí pokrýt veškeré potřeby ISP. Pro účastníky sítě Fenixnet má zejména přínos u přehledů služeb a plateb. Účastník si může zvolit, zda si přeje, aby mu bylo pravidelné vyúčtování zasíláno emailem nebo mu postačuje k němu přístup přes webové rozhraní. V systému účastník vidí jaké faktury a za co mu byly vystaveny, a zda a kdy byly uhrazeny. Přístup k informačnímu systému cfcontrol mají veškeří účastníci sítě.


19.3.2020 jsme nasadili vlastní CDN (content delivery network) server pro navýšení kvality služeb internetové televize v naši síti.


 

 

20.5.2020 jsme navýšili datovou kapacitu páteřní trasy z Ostravy do Petřvaldu na rychlost větší jak 1Gbps stále se zachováním přenosu v licencováném pásmu dle individuálního oprávnění ČTÚ!


     

V roce 2021 se nám podařilo již na všech našich vysílačích nasadit a provozovat pouze pátou generaci wifi přístupových bodů, a zároveň na veškerých vysílačích realizovat jejich napojení 60GHz technologií (kde nám to fyzikální možnosti tohoto pásma umožnily). Tímto krokem na čas již nemáme co významněji modernizovat - používáme nejmodernější technologie! Prehistorickou wifi třetí generace již v síti nemáme nikde ani u našich účastníků.


8.9.2021 jsme nasadili bezpečnostní řešení Peacemaker od společnosti Whalebone. Toto bezpečnostní řešení poskytujem veškerým účastníkům sítě zcela bezplatně. Od nasazení řešení došlo k blokaci tisíců rizik a doposud jsme nezaznamenali jedinou reklamaci účastníka, že by byl rizikový obsah chybně rozpoznán - jednoduše řečeno, že by došlo k blokaci čehokoliv, co být blokováno nemělo... Do budoucna u této služby budeme nasazovat rozšíření služby, aby si účastník mohl sám zvolit, jaký obsah si bude chtít blokovat, jako je např. obsah sociálních sítí, nevhodný obsah, reklamy apod.


 

1.1.2022 - i přes zemětřesení na poli internetových televizí (IPTV) a jejich cen obecně, kde i velcí hráči na trhu jako je např. O2 ostře reagovalo na navyšování cen, zůstavají všem našim účastníkům stále veškeré televizní internetové služby IPTV jak na ně byli zvyklí, dostupné ve všech tarifech i nadále bez jakéhokoliv zpoplatnění!

Provozovatelem služby je společnost sledovanitv.cz, s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 01607910.


 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na datové přenosy, kde již dávno se nejedná pouze o Internetová data, ale čím dál více IPTV služby a zvyšující se její kvalitu, tak neustále budeme i nadále navyšovat přenosové kapacity sítě a její robustnost. Již nyní je naše síť stavěna se zálohou hlavních páteřních tras, aby v případě selhání techniky nebo při extrémních výkyvech počasí, nedošlo k výpadkům služeb. Zálohované máme jak přenosové datové trasy, tak i napájení technologie. V současné době jsme schopní překlenovat bez výpadku služeb i více hodinové výpadky.

Z důvodu, že síť má, dle našeho názoru, poměrně velký potenciál dalšího růstu, rozvoje a kapacitních možností, chystáme reklamní akce, kde některé jsou vymyšleny tak, aby mimo reklamního účelu, plnily i účel pragmatický. Rádi bychom také připojovali víc účastníků pomocí centrálních kabelových rozvodů, protože se jedná o typ připojení, které je téměř bez údržby a s maximální spolehlivosti. Rádi bychom také, aby se o síti Fenixnet víc mluvilo, jako o poskytovateli, od kterého dodávané služby fungují, ať si účastník zvolí jakoukoliv službu sítě, a který umí najít a uskutečnit různé požadavky účastníků vždy k jejich spokojenosti. I proto se síť více zaměří na bezplatné poskytování služeb neziskovým organizacím a spolkům ve své lokalitě, jako jsou školy, školky, a další obcemi provozované instituce a jiné spolky. Často jsme s Vámi již nyní, a možná to ani netušíte :-)

Věříme, že síť Fenixnet má budoucnost a umí nabídnout víc jak konkurence, proto neváhejte a staňte se i Vy našim spokojeným účastníkem sítě, kde připojením můžete jen získat...

Abychom mohli osvětlit vznik sítě i názvu FenixNet, je potřeba se vrátit trošku do minulosti...

V roce 2003 se datuje vznik sítě GC-net, která byla budována společností C.T.S.E. Servis s.r.o. na základě požadavků zájemců o připojení k síti internet, kde by nebylo žádné časové nebo datové omezení. V roce 2003 byly totiž domácnosti v drtivé většině připojeny k internetu především pomocí vytáčeného připojení "pevné linky", která mohla dosahovat teoretické rychlosti až 56kbps. U tohoto připojení však existovalo nepříjemné omezení, a to v podobě účtovaného času stráveného na internetu, přesněji, účtování počtu impulsů. Proto není divu, když se objevila možnost neomezeného připojení k internetu, tak ji využilo velké množství zájemců. Tímto se síť GC-net poměrně v krátké době rychle rozrostla a během pár let nabízela připojení účastníkům od Hradce nad Moravicí, přes Ostravu, Petřvald u Nového Jičína, Mošnova, Havířov, Dolni Datyně až po Karvinou a přilehlou oblast Petrovice u Karviné. Od samého počátku bylo provozování a budování sítě GC-net spíše okrajovou činnosti společnosti C.T.S.E. Servis s.r.o., která však k poskytování síťových služeb měla velmi blízko, její hlavní předmět působení byl však trošku jinde.

Proto se roku 2010 1. července stalo, že byla část sítě GC-net, která zahrnovala lokality Petřvald u Nového Jičína, Petřvaldík, Mošnov a Olbramice převedena na nově vzniklou síť, kterou již znáte pod názvem FenixNet. Jak název napovídá, síť FenixNet si dala jako hlavní úkol znovu povznést původní prestiž sítě GC-net a účastníkům nabídnou podstatně lepší připojení, a to především z důvodu, že provozování sítě FenixNet již nebude pouze okrajovou činností poskytovatele.

Síť FenixNet se snaží být výzvou pro konkurenční sítě, a to nejen ve své lokalitě, a být vždy lepší než ostatní jak ve spolehlivosti a rychlosti připojení, tak ale především v přístupu ke svým účastníkům. Proto k síti FenixNet nabízíme připojení veškerým účastníkům zdarma bez uzavření smlouvy se závazkem. Máme za to, že pokud je účastník s připojením a službami spokojen, nemá důvod přecházet k jinému poskytovateli služeb. Další myšlenkou v síti FenixNet je dostupnost veškerých aktuálně platných tarifů veškerým účastníkům sítě, čili i těm stávajícím. I z tohoto důvodu jsou veškeré smlouvy s účastníky uzavírány bez závazku. Nepovažujeme za přívětivý přístup k účastníkům si je "uvázat" např. smlouvou na dobu i několika let, za nějakou "výhodu", a po tuto dobu se k účastníkovi chovat, ať si počká, až mu vyprší závazek, a pak se sním můžeme opět bavit o případném navýšení rychlosti, obměně zařízení atd... jak toto provádí řada, především větších, poskytovatelů. Pokud po Vás někdo vyžaduje závazek, schválně se jej dotázejte, proč tak činí.

Pro vysvětlení je ještě nutno dodat, že hlavním provozovatelem sítě FenixNet je dřívější zaměstnanec společnosti C.T.S.E. Servis s.r.o. Martin Jurečka, který po odchodu ze společnosti převzal a nyní provozuje síť FenixNet na základě vlastního oprávnění ČTÚ, které je pro poskytování jakýchkoliv služeb v elektronických komunikacích nezbytné.